Hur arbetar Wallenstam med trygghet?

Vi vill att alla ska känna sig trygga i sitt hem och verkar för en ökad trygghet och trivsel för våra hyresgäster men även de som kommer på besök i våra fastigheter. I det arbetet utgår vi från en handlingsplan för trygga fastigheter. Genom att hjälpas åt kan vi gemensamt förebygga, förhindra och stoppa hot och våld. Ser eller hör du tecken på att någon i huset far illa, visa omsorg om din granne genom att agera.

1. Ring Polisen 112 i situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

2. Ring på hos grannen som är utsatt. Om bråk eller våld pågår, kan det räcka med att ringa på och sedan gå tillbaka in lägenheten. Det kan få våldet att avledas eller upphöra.

3. Ring Wallenstam för stöd och hjälp, tel: 020-400 100 (dagtid mån-fre). Berätta om ditt ärende så blir du kopplad till Wallenstams säkerhetsavdelning. Utanför kontorstid kan du ringa till Störningsjouren:

- Stockholm, Journummer: 010-78 88 455
(öppet mellan kl 22.00-07.00)

- Göteborg, Journummer: 031-20 22 22
(öppet mellan 20.00-06.00)

- Uppsala, Journummer: 018-15 74 44
(Alla dagar mellan 22:00-07:00)

! Behöver du som kvinna stöd och skydd? Sök efter kvinnojour eller tjejjour nära dig på www.unizon.se. Unizon samlar 120 jourer över hela landet.
Wallenstam AB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.