Så tar du hand om dina sopor på bästa sätt

Att sortera sina sopor är idag en självklarhet för de flesta av oss. Men det finns även fler tips på hur du bäst tar hand om dina sopor för att miljörummet ska hållas så fräscht som möjligt för dig själv, dina grannar och för dem som arbetar med att ta hand om avfallet.

Här är våra enkla tips:
 • Knyt ihop din soppåse.
 • Använd pappåse till ditt matavfall.
 • Sortera dina sopor så att rätt saker hamnar i rätt kärl.
 • Lägg inga sopor på locken eller på golvet.
 • Är kärlet fullt välj ett annat kärl, oftast finns det plats i kärlen längst in.
 • I många miljörum är det lite ont om plats och då sätter vi in de fraktioner som vi tror används mest.

Avfallshantering
För miljöns skull är det viktigt att källsortera. I flera av våra fastigheter finns behållare för hushållssopor och biologiskt avfall (matavfall) samt återvinning för bland annat glas, tidningar och plast.
I matavfallet som läggs i den bruna påsen kan du bland annat slänga följande:
 • Matrester, råa och tillagade
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Ägg och bröd
 • Kaffesump och kaffefilter
 • Teblad och tepåsar
 • Hushållspapper och servetter
 • Snittblommor
Grovsopor
Några av våra fastigheter har ett grovsoprum. Skulle det var fullt eller saknar din fastighet ett grovsoprum, hänvisar vi dig till närmaste återvinningscentral i kommunen. Du hittar enkelt information om vad som gäller i din kommun på www.sopor.nu

Miljöfarligt avfall
En produkt räknas som farligt avfall om den innehåller någonting som är farligt för miljö och hälsa. Farliga kemikalier är märkta med en symbol som visar om de till exempel är giftiga, hälsoskadliga, frätande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva. Om det farliga avfallet läggs i soppåsen kan giftiga ämnen hamna i förbränningsaskan och läcka ut i naturen och om det kommer ut i vattnet kan det skada vattenlevande djur och växter.
Exempel på miljöfarligt avfall:
 • bekämpningsmedel
 • färg
 • kvicksilvertermometer
 • olje- och bränslefilter
 • bilbatterier
 • övriga kemikalier

Vad du kan sortera varierar sig mellan olika fastigheter. Information om vad som gäller hittar du på Mina sidor, alternativt kontakta vår kundservice.


Wallenstam AB (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.